Miksi minut kannattaisi valita Helsingin kaupunginvaltuustoon?

milka-1-3

Olen ehdolla Helsingin kaupunginvaltuustoon Kokoomuksen listoilta, ehdokasnumerolla 35. Olisin osaava kaupunginvaltuutettu, sillä työskentelen tehokkaasti, pysyn asiassa ja uskallan kysyä ja kyseenalaistaa. Selvitän tai pyydän selvityksiä asioista, joista en tiedä.

Parhaat päätökset ja innovaatiot syntyvät aina hyvässä tiimissä, jossa on eri alojen edustajia. Minut tarvitaan valtuustoon, jotta ihmiset myös todella työskentelisivät yhdessä ja mahdollisimman tehokkaasti.

Mikäli tulen valituksi, haluan edistää ainakin seuraavia asioita:

1. Yhteistyö. Politiikka on aina kompromissien tekemistä. Voin olla nyt mieltä Z ja valtuustokumppanini mieltä Y, mutta meidän on kyettävä tulemaan jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen, mikäli haluamme saada asioita aikaiseksi. Asumiseen, kouluihin ja varhaiskasvatukseen, liikenteeseen ja eriarvoistumiseen liittyvät asiat ovat isoja asioita, ja varmasti kaikki valtuutetut haluavat näitä asioita muuttaa entistä paremmiksi – keinot vaan ovat erilaisia. Olen työskennellyt erilaisissa tiimeissä ja projekteissa todella paljon, joten osaan tarvittaessa johtaa ryhmää ja pitää huolta aikatauluista ja budjeteista sekä siitä, että kaikkien mielipide tulee kuulluksi ja löydetään ratkaisu, joka jollain tavalla tyydyttää kaikkia.

2. Viestintä. Syy, miksi kuntavaalit perinteisesti kiinnostavat vain noin puolta Suomen äänioikeutetuista kansalaisista, saattaa piillä siinä yksinkertaisessa asiassa, etteivät ihmiset ole tarpeeksi hyvin perillä siitä, miksi kannattaisi äänestää ja mitä politiikassa tapahtuu. Mielestäni kaupungin tulee tehdä kaupungin asioista niin kiinnostavia, että ihmiset kiinnostuvat kaupungin asioihin vaikuttamisesta. Ulkoistaisin Helsingin kaupungin viestinnän jollekin osaavalle toimistolle, palkkaisin nuoria somettamaan – tai jotain muuta vastaavaa. Kunhan lopputuloksena olisi sellaista viestintää, joka kertoisi kaupunkilaisille mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi, että a) mitä kaupunginvaltuustossa ja kaupungissa tapahtuu ja b) kuinka asioihin voi vaikuttaa. Tällä on näkemykseni mukaan suora vaikutus siihen, miten positiivisena tai uhkaavana ihmiset kokevat oman tulevaisuutensa ja paikkansa kaupunkilaisina.

3. Osallistaminen, liittyen edelliseen. Haluaisin alkaa selvittää mahdollisuuksia kaupunkilaisia osallistavan sovelluksen kehittämiseen. Sovellus voisi esimerkiksi esitellä kaupunginvaltuuston toimintaa ja siellä voitaisiin kevyesti testata kaupunkilaisten mielipiteitä asioihin.

4. Muotoilua ja palvelumuotoilua. Hyvän designin avulla monista asioista tulee selkeämpiä ja ymmärrettävämpiä. Esimerkiksi sillä, miltä eri internetsivut ja käyttöliittymät näyttävät ja sillä, miten asioista kirjoitetaan, on äärimmäisen suuri merkitys asioiden kokemisen kannalta. Näkemykseni mukaan esimerkiksi TE-toimistojen verkkopresenssi kaipaisi pikaisesti uudistusta selkeämmäksi. Mitä monimutkaisempaa kieltä eri yhteyksissä käytetään, sitä hitaammin asiat etenevät.

5. Sparraus ja mentorointi. Ei ihme, että moni työnhakija on pitkään työnhakija, sillä työn hakeminen on aikaavievää, yksinäistä ja pahimmillaan hyvin epämotivoivaa puuhaa. Mikäli tulenvalituksi valtuustoon, haluan selvittää, kuinka TE-toimistojen ja sosiaalitoimen palveluita voitaisiin muuttaa kannustavammiksi. Voisiko TE-toimistosta joku esimerkiksi soittaa työttömäksi jääneelle, että miten menee, haluatko jutella työnhausta – tiedätkö, minkälaisia töitä olet hakemassa ja miten niitä haetaan? Tämä kaikki voisi tapahtua työttömyyden ensimmäisellä viikolla.

6. Verkostoituminen, yhteistyöskentelytilat. On päivänselvää, että töitä ei riitä kaikille työnhakijoille, ainakaan kovin nopeasti. Sen vuoksi freelancerina toimiminen tai yrityksen perustaminen voi olla erittäin varteenotettava vaihtoehto. Yksin tämä kaikki on varsin tylsää, varsinkin jos ei ole valmiiksi omia verkostoja – mutta yhteistyöskentelytilassa voisi verkostoitua ja saada lisää energiaa päivään. Haluaisin siis selvittää, voisiko kaupunki perustaa ja tarjota maksuttomia yhteistyöskentelytiloja, joissa voisi parhaimmillaan olla jopa yrityssparraajia ja uraohjaajia. Samoihin tiloihin voisivat mennä työskentelemään myös vaikkapa työnhakijat ja kaikki itsenäisiä opiskelutöitä tekevät.

7. Ulkohelsinkiläisten kotouttaminen. Meitä muualta muuttaneita on täällä Helsingissä paljon. Ei olisi mielestäni ollenkaan pahitteeksi, jos kaupunki järjestäisi vaikka silloin tällöin joitain tapahtumia uusille helsinkiläisille, uusien kavereiden löytämiseksi.